President

 Ms. Nabanita Deb Sen
   
 Vice President  Mr. Animesh Sen
   Mr. Sutirtha Bhattacharya
   
Secretary Mr. Bivas Chaudhuri
   
Joint Secretary Ms. Urmi Chatterji
   
Assistant Secretary Mr. Devasish Sen
  Ms. Kathakali Jana
  Ms. Lopamudra Duttagupta
   
Treasurer  Mr. Amit Choudhury
   
Members Mr. Anindya Kumar Mitra
  Mr. Jayanata Mitra
  Mr. Prasanta Roy
  Ms. Manashi Roy ( Bhattacharya)
  Ms. Madhusree Ghosh
 

Mr. Alak Banerjee

 

Mrs. Rakhi Sarkar

  Ms. Kamal Kali Kundu( Podder)
  Mr. Atanu Kumar Raha
 

Mr.Jayanta Kr. Aikat

 

Mr. Sanjay Kumar Rai

  Mr. Biswarup Dey
  Ms. Shromona Ghosh
  Ms. Chaitali Bramha
  Mr. Sandip Kar
  Mr. Rahul Saha
  Mr. Sayantan Adhikari
  Ms. Turna Pain

 

Copyright @ 2015 Presidency Alumni Association Calcutta